Ambassade, Consulaat-Generaal en Consulaten, Australië

overstromingen Australie

Het noorden van de deelstaat Victoria, het zuiden van NSW en ACT worden momenteel getroffen door overstromingen als gevolg van overvloedige regenval. Via de gewone pers en de websites van de hulpdiensten van de deelstaten (SES) kan een ieder zich van de zich dagelijks veranderende situatie op de hoogte stellen. De watermassa’s verplaatsen zich geleidelijk aan stroomafwaarts in het Murray-bekken, waardoor langs de rivieren in dit stroomgebied ook overlast te verwachten valt. Een ieder die zich in de getroffen gebieden bevindt, wordt aangeraden zich strikt aan de aanwijzingen van de politie en de hulpverleningsdiensten te houden, aanwijzingen op borden te volgen en in het algemeen geen onnodige risico’s te nemen met het oog op zgn. ‘flash-floods’.