Ambassade, Consulaat-Generaal en Consulaten, Australië

Briefstemmen in Australië: Stem op tijd!

Belangrijke mededeling

Voor Nederlandse kiesgerechtigden in Australië zijn er twee mogelijkheden om de briefstemmen op tijd in te leveren: bij het briefstembureau op de Nederlandse ambassade te Canberra (uiterlijk 15 maart om 15:00 uur) of op het Nederlandse Consulaat-Generaal te Sydney (uiterlijk 14 maart om 16:00 uur). Wij vragen u nadrukkelijk geen briefstemmen in te leveren bij de honoraire consulaten in Australië.

Als u zich geregistreerd heeft als kiezer in het buitenland, kan het zijn dat u uw stempapieren nog niet heeft ontvangen. Voor informatie over de verzenddata van stembiljetten en –bescheiden verwijzen wij u naar www.denhaag.nl/home/bewoners/to/Feiten-en-cijfers-kiezers-buiten-Nederland.htm of naar de unit Verkiezingen ( kbn.verkiezingen@denhaag.nl  of +31 (0)70 – 353 44 00).

Het is van belang dat u zo snel mogelijk, dus zodra u uw stempapieren heeft ontvangen, uw stem naar het briefstembureau op de Nederlandse ambassade in Canberra verstuurt. Het adres van het briefstembureau waar u uw stem naar toe moet sturen, staat op de oranje envelop vermeld die u ontvangt van de gemeente Den Haag. Afhankelijk van waar u verblijft, is dit het briefstembureau op de ambassade in uw land of het briefstembureau in Den Haag ( www.denhaag.nl/home/bewoners/to/Tot-wanneer-u-kunt-stemmen-als-Nederlander-in-het-buitenland.htm).

Als het adres van het briefstembureau in Den Haag op uw oranje envelop staat, dan mag u de stembescheiden daar zo snel mogelijk rechtstreeks naartoe sturen. Gezien de naderende verkiezingsdatum raden wij u echter aan uw stembescheiden rechtstreeks te versturen aan het briefstembureau op de ambassade te Canberra. U mag het adres van het briefstembureau van de gemeente Den Haag vervangen met het adres van de ambassade (zie hieronder).

Briefstembureau op de ambassade in Canberra op 15 maart

Het briefstembureau op de Nederlandse ambassade in Canberra is op 15 maart 2017 geopend van 7.30 uur ’s ochtends tot na de telling.

Uw stembiljet moet uiterlijk 15 maart om 15.00 uur lokale tijd (AEST) door het briefstembureau zijn ontvangen. U kunt uw briefstem opsturen of deponeren in de brievenbus aan de poort van het ambassadeterrein. Ook mag u uw briefstem komen brengen tijdens reguliere openingstijden van de ambassade en op de verkiezingsdag vanaf 7:30 uur ’s ochtends tot uiterlijk 15.00 uur lokale tijd (AEST). 


De vooropening van het briefstembureau Canberra vindt op de dag van stemming plaats vanaf 07:30 uur (AEST) lokale tijd. Het hele proces vanaf de vooropening tot het einde van de telling is voor publiek toegankelijk. Het stemlokaal is dan ook voor iedereen toegankelijk, binnen de voor de ambassade geldende veiligheidsregels.

Adres briefstembureau:

Ambassade van het Koninkrijk der Nederlanden te Canberra
120 Empire Circuit
Yarralumla ACT 2600

Briefstemmen inleveren op het Consulaat-Generaal te Sydney uiterlijk 14 maart om 16 uur.

Om Nederlanders in Australië die hun stempapieren nog niet hebben ontvangen tegemoet te komen, kunnen stemgerechtigden hun briefstem ook op het Nederlandse Consulaat-Generaal in Sydney inleveren. Dit kan tijdens reguliere openingstijden, tot uiterlijk dinsdagmiddag 14 maart om 17 uur.

Wij adviseren u geen briefstemmen in te leveren bij de honoraire consulaten in Australië. Uw stem wordt namelijk op het briefstembureau in Canberra geteld en kan daarom beter rechtstreeks naar de ambassade in Canberra worden gestuurd om vertraging te voorkomen.

Vragen

Voor vragen kunt u altijd contact opnemen met de gemeente Den Haag, Bureau Kiezers Buiten Nederland:

E-Mail: kbn.verkiezingen@denhaag.nl   
Tel. +31 70 353 4400