Ambassade, Consulaat-Generaal en Consulaten, Australië

NieuwsRSS

21 t/m 30 van 200

Verfijnen

Toelichting bij het veld trefwoord

Vul hier een datum in op de volgende manier: DD-MM-YYYY

21 Waarschuwing voor bosbranden in Australië

In verscheidene delen van Australië is het risico van zich snel uitbreidende bosbranden momenteel extreem groot. Het is daarom van groot belang om dagelijks het lokale nieuws te volgen en aanwijzingen van de autoriteiten en hulporganisaties strikt op te volgen. Bij twijfel kan de lokale brandweer of politie worden gebeld voor nadere informatie.

22 Consulaire diensten vanaf 1 oktober 2015

Vanaf 1 oktober 2015 is het voor heel Australië alleen nog mogelijk om een Nederlands paspoort aan te vragen bij het Consulaat-Generaal in Sydney. Dat geldt ook voor visa.

23 Koenders: Crises van vandaag vragen om flexibele diplomatie

‘Quick fixes bestaan niet voor de uitdagingen van vandaag: we zullen lange tijd, in internationaal verband, hard moeten werken aan blijvende oplossingen voor de brandhaarden om ons heen. Dit schrijft minister Koenders (Buitenlandse Zaken) in zijn beleidsagenda voor 2016. ‘Het vraagt om een dynamische en flexibele diplomatie, keuzes en innovatief gebruik van middelen, om samenwerking in oude én nieuwe coalities. De internationale diplomatie draait op volle toeren. Dat trekt een zware wissel op Buitenlandse Zaken, maar is nodig voor onze veiligheid en welvaart.’

24 Ploumen: eerlijke economische groei

De extreme armoede op de wereld is sinds de eeuwwisseling fors gedaald. Tegelijkertijd is de kloof tussen arm en rijk een stuk groter geworden. Die grotere ongelijkheid belemmert mensen om een goed bestaan op te bouwen, remt economische groei en leidt tot conflicten. Terwijl er al meer dan 60 miljoen mensen op de vlucht zijn voor geweld. Minister Lilianne Ploumen (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) zet zich in haar beleidsagenda 2016 nog meer in om deze negatieve trend een halt toe te roepen.

25 Koenders: Crises van vandaag vragen om flexibele diplomatie

‘Quick fixes bestaan niet voor de uitdagingen van vandaag: we zullen lange tijd, in internationaal verband, hard moeten werken aan blijvende oplossingen voor de brandhaarden om ons heen. Dit schrijft minister Koenders (Buitenlandse Zaken) in zijn beleidsagenda voor 2016. ‘Het vraagt om een dynamische en flexibele diplomatie, keuzes en innovatief gebruik van middelen, om samenwerking in oude én nieuwe coalities. De internationale diplomatie draait op volle toeren. Dat trekt een zware wissel op Buitenlandse Zaken, maar is nodig voor onze veiligheid en welvaart.’

26 Mensenrechtentulp 2015

De termijn voor het nomineren van kandidaten voor de Mensenrechtentulp, de jaarlijkse prijs voor personen of organisaties die op een vernieuwende manier de mensenrechten in de wereld bevorderen, is verstreken. .

27 Het aanvragen van een Nederlands paspoort in Australië vanaf 1 oktober 2015

De Nederlandse ambassade en consulaten zien een groei in het aantal paspoortaanvragen. Dat is omdat het aanvragen van een nieuw Nederlands paspoort vanaf 1 oktober 2015 alleen nog mogelijk is bij het Consulaat-Generaal in Sydney. Vanaf die datum kan dat niet meer in Adelaide, Brisbane, Canberra, Melbourne en Perth. Daarom kan het voor u handig zijn om nu nog een paspoort aan te vragen.

28 Dirk Hartog 2016

In 2016 wordt het eerste Nederlandse contact met West-Australië herdacht. Tijdens dit speciale Dirk Hartog 2016-jaar wordt hierbij stilgestaan doormiddel van vieringen, herdenkingen en activiteiten.

29 Sluitingsdagen mei-juni ambassade en consulaat-generaal

De ambassade in Canberra en het consulaat-generaal in Sydney zijn gesloten op maandag 8 juni voor de viering van de verjaardag van Koningin Elizabeth II.

30 Kandidatuur VN-Veiligheidsraad 2017-2018

Het Koninkrijk der Nederlanden heeft zich kandidaat gesteld voor een niet-permanente zetel in de VN-Veiligheidsraad voor de periode 2017-2018.