Ambassade, Consulaat-Generaal en Consulaten, Australië

Aanvraag machtiging tot voorlopig verblijf (MVV)

Wilt u langer dan 90 dagen in Nederland verblijven? Dan heeft u soms een machtiging tot voorlopig verblijf (MVV) nodig. Een MVV is een visum type D. Hiermee kunt u naar Nederland reizen om daar aanvullend uw verblijfsvergunning op te halen bij de IND.

Wanneer heeft u geen MVV-plicht?

U heeft geen MVV nodig als u de nationaliteit heeft van een EU-/EER-land of van Zwitserland. U heeft ook geen MVV nodig als u de nationaliteit heeft van Australië, Canada, Japan, Monaco, Vaticaanstad, Nieuw-Zeeland, Verenigde Staten van Amerika of Zuid-Korea.

In dat geval kan uw referent in Nederland al een aanvraag voor een verblijfsvergunning indienen als u nog in het buitenland bent. U kunt ook zelf een aanvraag voor een verblijfsvergunning starten na aankomst in Nederland.

Wanneer wel MVV-plicht?

U heeft wel een MVV nodig als u uit een ander land dan de hierboven genoemde landen komt. Maak voor het aanvragen van de MVV gebruik van het formulier voor mvv-verlening.

Kijk voor meer informatie over toegang en verblijf tot Nederland op de website van de Immigratie en Naturalisatiedienst (IND).

Procedure MVV-aanvraag

Een machtiging tot voorlopig verblijf (MVV) kan op 2 manieren worden aangevraagd.

  1. Uw referent in Nederland dient een aanvraag in bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst. Dit is een MVV-ref-procedure. Voor sommige verblijfsdoelen is de aanvraag via een referent verplicht.
  2. U dient zelf een aanvraag in bij de Nederlandse ambassade of het consulaat. Dit is een MVV-dip-procedure. Wanneer u geen referent in Nederland heeft, is dit de enige optie.

Als u een aanvraag voor een machtiging tot voorlopig verblijf wilt starten, wordt u geadviseerd een MVV-ref-procedure te volgen. Uw referent heeft dan in Nederland contact met de Immigratie- en Naturalisatiedienst terwijl u de aanvraag buiten Nederland afwacht. Als uw MVV-aanvraag is goedgekeurd, krijgt uw referent hiervan bericht van de IND. In dit bericht staat o.a. vermeld wat u moet doen en welke documenten u moet meenemen naar de ambassade om de MVV-sticker in uw paspoort te krijgen.

Als u een MVV-dip-procedure wilt starten, kunt u direct een afspraak maken met de ambassade of het consulaat. Tijdens uw afspraak worden uw identiteit en aanvraag gecontroleerd en worden uw vingerafdrukken afgenomen. Heeft u een inburgeringsexamen afgelegd? Dan worden uw vingerafdrukken gecontroleerd. Als uw aanvraag compleet is, worden uw gegevens geregistreerd. De aanvraag wordt daarna naar de Immigratie- en Naturalisatiedienst gestuurd, die een beslissing zal nemen op uw aanvraag. Als uw MVV-aanvraag is goedgekeurd, krijgt u hiervan bericht. U kunt daarna bij de ambassade/consulaat een afspraak maken om uw MVV te ontvangen.