Ambassade, Consulaat-Generaal en Consulaten, Australië

Reisdocument verloren of gestolen

Bent u in het buitenland uw reisdocument verloren of is deze gestolen? Dan kunt u een noodpaspoort of laissez-passer aanvragen bij de ambassade of het consulaat. Daarvoor moet u wel een aantal documenten overleggen.

Aangifte en contact
Bij verlies of diefstal van uw reisdocument wordt u geadviseerd direct aangifte te doen bij de lokale politie. Vraag een schriftelijk bewijs van aangifte. Dat heeft u nodig voor uw verzekering. Neem verder zo snel mogelijk contact op met de ambassade of het consulaat om een noodpaspoort of laissez-passer aan te vragen. Een laissez-passer wordt alleen afgegeven als het niet mogelijk is op tijd een noodpaspoort te verstrekken. Houd er rekening mee dat uw gegevens eerst gecontroleerd moeten worden bij de instantie waar uw verloren of gestolen reisdocument is afgegeven. Pas daarna kan een noodpaspoort of laissez-passer worden verstrekt. Dat betekent dat het vaak niet mogelijk zal zijn om dit document op dezelfde dag al af te geven.

Geldigheid
Een nooddocument is alleen geldig als reisdocument waarvoor het is uitgegeven. Nederlandse nooddocumenten worden niet door alle landen geaccepteerd. Zorg er daarom voor dat voor dat bij het doorgeven van uw gegevens duidelijk is via welk(e) land(en) u verder reist.

Registratie
Om fraude en misbruik te voorkomen wordt een gestolen of vermist reisdocument internationaal geregistreerd. Vindt u het document later terug, dan kan het niet meer gebruikt worden. Lever het dan zo snel mogelijk in bij de ambassade, het consulaat, de gemeente of Koninklijke Marechaussee.

Aanvragen nooddocument
Wilt u een noodpaspoort of laissez-passer aanvragen? Dat kan op werkdagen. Neem de volgende documenten mee naar uw afspraak met de ambassade of het consulaat:

  • Een volledig ingevuld paspoortaanvraagformulier.
  • Een volledig ingevulde Verklaring vermissing reisdocument.
  • 2 pasfoto’s die voldoen aan de Nederlandse voorwaarden. Lees voor meer informatie het document Fotomatrix Model 2007.
  • Indien beschikbaar: andere identiteitsbewijzen zoals een identiteitskaart of Nederlands rijbewijs of kopieën hiervan.
  • Indien beschikbaar: een kopie van het verloren of gestolen reisdocument.
  • Tickets voor uw verdere reis wanneer u deze aflegt per vliegtuig, trein en/of boot.
  • Indien beschikbaar: een politierapport waarin het verlies of de diefstal van uw reisdocument vermeld staat.
  • Bewijs dat u uw reis niet kunt uitstellen en/of bewijs dat u toerist bent.
  • Indien u een nooddocument aanvraagt voor een minderjarige: bewijs van toestemming door de ouder(s) of voogd(en) en kopieën van de paspoorten van de ouder(s) of voogd(en).

Voor het aanvragen van uw nooddocument moet u leges betalen.